Ngôn ngữ:
Tiếng Việt English
 
 
 

Stonseal

Hotline - Liên hệ nhanh

0903 840 337

TÊN SẢN PHẨM:
STONSEAL
Chất lỏng trong suốt không màu

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT:
TCVN 6557-2001

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT:
Thẩm thấu sâu, đẩy nước mạnh, không làm thay đổi màu sắc vật liệu. Kháng bụi và hình thành nấm mốc

HẠNG MỤC CHỐNG THẤM:
Cầu kiện bê tông
Vữa xây
Đá thiên nhiên, nhân tạo
Cấu trúc phơi trần...

Các sản phẩm khác