Ngôn ngữ:
Tiếng Việt English
 
 
 

136R

Hotline - Liên hệ nhanh

0903 840 337

TÊN SẢN PHẨM:
STONFLEX 136 R
Xi măng đa bội, dạng kết tinh

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT:
DIN 1048
TCVN 6557: 2000
ASTM D 4541-02
ASTM C 109-99
ASTM C 348-02

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT:
Tạo lớp màng cứng bên ngoài và thẩm thấu neo sâu trong bê tông, tạo thành những chuỗi tinh thể trám bít các mao rỗng của bê tông không cho nước thấm qua. Sản phẩm thuộc hệ vĩnh cửu. Không độc hại.

HẠNG MỤC CHỐNG THẤM:
Hố thang máy
Vách biển
Bồn hoa
Hồ nước...

Các sản phẩm khác