Ngôn ngữ:
Tiếng Việt English
 
 
 

Các sản phẩm công ty AMY cung cấp từ phương thức ngăn nước thuận đến nghịch, từ hạng mục tầng hầm đến sản mái, từ khu vực inside đến outside,... đều có những sản phẩm đặc thù riêng để chống lại áp lực nước xâm nhập vào kết cấu công trình.

Mang lại tính bền vững về cốt liệu và cấu kiện cho công trình, phòng được "Bệnh""Chữa trị" được cho các công trình hoàn toàn khỏi "Bệnh"