Ngôn ngữ:
Tiếng Việt English
 
 
 

Stonhard và Avonite là sự kết hợp giữa kinh nghiệm, công nghệ và chất lượng để mang lại cho bạn các ván không xốp liền mạch, bằng phẳng để giữ cho môi trường vô trùng bằng cách ức chế vi khuẩn phát triển và hỗ trợ các chương trình kiểm soát nhiễm khuẩn

StonForm

Stonhard và Avonite là sự kết hợp giữa kinh nghiệm, công nghệ và chất lượng để mang lại cho bạn các ván không xốp liền mạch, bằng phẳng để giữ cho môi trường vô trùng bằng cách ức chế vi khuẩn phát triển và hỗ trợ các chương trình kiểm soát nhiễm khuẩn

Thị trường StonForm bao gồm: Chăm sóc sức khỏe

Ván Stonform bề mặt rắn có thể được cài đặt một cách nhanh chóng và có sẵn kích cỡ 36 inch, 48 inch và 60 inch chiều rộng, và có đủ chiều cao từ 96-120 inch.

Photo Gallery

Các sản phẩm khác