Ngôn ngữ:
Tiếng Việt English
 
 
 

Dọn dẹp dễ dàng. Sản phẩm làm sạch & môi trường sạch từ Stonkleen

Stondleen

Dọn dẹp dễ dàng. Sản phẩm làm sạch & môi trường sạch từ Stonkleen

Stonkleen, một phần trong 90 năm tồn tại của Stondhard, dẫn đầu trong sản xuất và lắp đặt hệ thống tường và tầng không khe nối và cung cấp cho bạn các sản phẩm làm sạch được thiết kế theo phương diện hóa học để sử dụng kết hợp với sàn Stonhard. An toàn, dễ sử dụng, các sản phẩm làm sạch đáp ứng thông thường, cũng như các nhu cầu độc quyền, đặc trưng.

Chúng tôi cũng cung cấp chương trình bảo trì và các chương trình “janitorial” (tạm dịch là vệ sinh công nghiệp) chuyên nghiệp trong Philadelphia / NY Metro, Dallas / Ft. Giá trị và thị trường Metro / Charlotte Atlanta. Chương trình “janitorial” của chúng tôi dễ sử dụng, kèm với sản phẩm an toàn với môi trường với dịch vụ xuất sắc và mang tính linh hoạt. Chúng tôi cung ứng các kế hoạch làm theo yêu cầu của khách hàng, cài đặt / xây dựng làm sạch, trường hợp làm sạch khẩn cấp, cũng như quản lý các dịch vụ làm sạch hàng ngày.

Chúng tôi nhận ra rằng, sạch sẽ không phải là một lựa chọn, đó là một yêu cầu cho các doanh nghiệp thành công trong bất cứ ngành công nghiệp nào. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ và cung cấp hướng dẫn toàn diện một cách tốt nhất để làm sạch cơ sở của bạn.

Photo Gallery

Các sản phẩm khác