Ngôn ngữ:
Tiếng Việt English
 
 
 

Linh hoạt, hệ thống sàn gạch lồng vào PVC cho các ứng dụng công nghiệp và thương mại.

Stonlok

Linh hoạt, hệ thống sàn gạch  lồng vào PVC cho các ứng dụng công nghiệp và thương mại.

Thị trường Stonlok bao gồm: Không gian công cộng, bán lẻ, sản xuất ánh sáng

  • Stonlok XLS: hệ thống sàn gạch PVC cho các ứng dụng công nghiệp và thương mại.
  • Stonlok ERG: hệ thống đá lát thảm cho các ứng dụng công nghiệp và thương mại.
  • Stonlok MAT: hệ thống đá lát thảm hình thành với lỗ thoát nước cho các ứng dụng công nghiệp và thương mại.

Chọn màu:

Photo Gallery

Các sản phẩm khác