Ngôn ngữ:
Tiếng Việt English
 
 
 

Siêu mịn, giàu chất lỏng, hóa học và chịu sự tác động tự san lấp mặt bằng. Lý tưởng cho các phòng sạch sẽ và phòng thí nghiệm. Khuyến khích cho các trung tâm dữ liệu.

Stonlux

Siêu mịn, giàu chất lỏng, hóa học và chịu sự tác động tự san lấp mặt bằng. Lý tưởng cho các phòng sạch sẽ và phòng thí nghiệm. Khuyến khích cho các trung tâm dữ liệu.

Thị trường Stonlux bao gồm: Điện tử, nghiên cứu, dược phẩm, y tế, giáo dục, hàng không vũ trụ

  • Stonlux AT: hệ thống phủ tự san lấp mặt bằng với đặc tính điều khiển tĩnh.
  • Stonlux SL: hệ thống phủ tự san lấp mặt bằng với sự tính toán theo công thức chung.

Chọn màu :

Photo Gallery

Các sản phẩm khác