Ngôn ngữ:
Tiếng Việt English
 
 
 

Hệ thống sàn urethane liền mạch, đàn hồi kết hợp đặc biệt giữa thiết kế với chức năng.

Stonres

Hệ thống sàn urethane liền mạch, đàn hồi kết hợp đặc biệt giữa thiết kế với chức năng.

Thị trường Stonres bao gồm: Chăm sóc sức khỏe, giáo dục, không gian công cộng, giải trí, bán lẻ

  • Stonres RTZ: Sàn có khả năng đàn hồi, làm việc, giảm tiếng ồn với các tùy chọn thiết kế mẫu đa dạng cho chăm sóc sức khỏe, giáo dục và công khai không gian.
  • Stonres RTX: Sàn có khả năng đàn hồi, dễ sử dụng, giảm tiếng ồn với đốm màu nhiều lớp và các mẫu thiết kế thoải mái lựa chọn. Khuyến khích sử dụng cho các môi trường chăm sóc sức khỏe và giáo dục.
  • Stonres NVL: Giảm tiếng ồn, đàn hồi, chống vết bẩn với hàng hóa hay thảm nhựa.
  • Stonres STR: Giảm tiếng ồn, đàn hồi, chống vết bẩn trên bề mặt rắn, lớp trát mờ. Khuyến khích cho các phòng điều hành, nhà trường và nơi công cộng. Lựa chọn màu sắc giống như Stonres NVL trong lớp trát rắn.

Chọn màu RTZ:

 

Chọn màu RTX:

 

Chọn màu NVL:

Photo Gallery

Các sản phẩm khác