Ngôn ngữ:
Tiếng Việt English
 
 
 

Sàn thông minh, phẳng mịn và chống bẩn. Khuyến khích cho các ứng dụng dược phẩm, nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe. Cũng được phổ biến rộng rãi trong môi trường thương mại.

Stonblend

Sàn thông minh, phẳng mịn và chống bẩn. Khuyến khích cho các ứng dụng dược phẩm, nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe. Cũng được phổ biến rộng rãi trong môi trường thương mại.

Thị trường Stonblend bao gồm: dược phẩm, y tế, giáo dục, sửa chữa, không gian công cộng, nghiên cứu, Khách sạn

  • Stonblend GSI: hệ thống vữa trang trí epoxy một sự thay thế hiệu quả cho Terrazzo.
  • Stonblend GSI-G: hệ thống vữa trang trí epoxy tận dụng hạt vụn thủy tinh tái chế. Bảng màu mới nhất!
  • Stonblend HDF: hệ thống vữa trang trí epoxy thích hợp cho môi trường tải trọng nặng.

Chọn màu:

Photo Gallery

Các sản phẩm khác